فروش, خانه آپارتمانی, مسکونی , 580 متر

اصفهان , اصفهان , منطقه 4 , مهرآباد
موقعیت ملک در به ساختمان , در به حیاط , دو کله
جهت قرارگیری شمالی , جنوبی
وضعیت بنا کلنگی
قیمت : ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت به تفکیک کلیک کن.
طبقه همکفقیمت 30,000,000,000 تومان
طبقه 1قیمت 35,000,000,000 تومان
طبقه 2قیمت 35,000,000,000 تومان
طبقه 3قیمت 35,000,000,000 تومان
طبقه 4قیمت 35,000,000,000 تومان
طبقه 5قیمت 32,000,000,000 تومان