فروش, خانه آپارتمانی, مسکونی , 400 متر

اصفهان , اصفهان , منطقه 4 , نیرو
موقعیت ملک در به ساختمان , در به حیاط , دو بر
جهت قرارگیری شمالی , شرقی
وضعیت بنا پایان کار
قیمت : ۲۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت به تفکیک کلیک کن.
طبقه 1قیمت 3,812,500,000 تومان
طبقه 1قیمت 4,410,000,000 تومان
طبقه 2قیمت 4,000,000,000 تومان
طبقه 3قیمت 3,937,500,000 تومان
طبقه 3قیمت 4,550,000,000 تومان
طبقه 4قیمت 4,000,000,000 تومان
طبقه 4قیمت 4,620,000,000 تومان