فروش, خانه آپارتمانی

اصفهان , اصفهان , منطقه 4 , لاهور
موقعیت ملک در به ساختمان
جهت قرارگیری شمالی
وضعیت بنا پایان کار
قیمت : ۱۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت به تفکیک کلیک کن.
طبقه همکفقیمت توافقی
طبقه 1قیمت توافقی
طبقه 2قیمت توافقی
طبقه 3قیمت توافقی
طبقه -3قیمت توافقی