فروش, آپارتمان, مسکونی , 180 متر

اصفهان , اصفهان , منطقه 4 , باغ مشهد
موقعیت ملک در به ساختمان , در به حیاط , دو بر
جهت قرارگیری شمالی , جنوبی
وضعیت بنا پایان کار
قیمت ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان