فروش, آپارتمان, مسکونی , 200 متر

اصفهان , اصفهان , منطقه 4 , نیرو
موقعیت ملک در به ساختمان , در به حیاط , سه بر
جهت قرارگیری شمالی , جنوبی , شرقی
وضعیت بنا پایان کار
قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان